Organ prowadzący:

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

ul. Tuwima 1/31 39-200 Dębica

NIP: 872-240-75-54R REGON: 180987587 KRS: 0000464313

Światowy Dzień Autyzmu

02 kwietnia 2019

ZAŚWIEĆ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU

2 KWIETNIA

 

 

TRIADA ZABURZEŃ W AUTYZMIE

 • Funkcjonowanie społeczne

 • Komunikacja

 • Zachowanie

 

SYGNAŁY AUTYZMU

 • Nieadekwatna zabawa przedmiotami

 • Trudność w budowaniu relacji z innymi ludźmi

 • Duże trudności z komunikacją lub jej brak

 • Nadwrażliwość lub niewrażliwość na bodźce

 • Nadaktywność lub pasywność w działaniu

 • Niezwykłe przywiązanie do przedmiotów

 • Trudność lub brak akceptacji zmian

 • Nieadekwatny do sytuacji płacz lub śmiech

 • Nieświadomość zagrożeń

 • Trudność lub brak zrozumienia kontekstu sytuacji społecznych

 

WSKAZÓWKI PRZYDATNE W KONTAKTACH Z OSOBAMI Z AUTYZMEM

 • Pamiętaj o odmiennej percepcji i szanuj ją. Uważaj na nadmiar bodźców.

 • Dla osoby z autyzmem każde nowe wydarzenie, spotkanie nowej osoby może być powodem silnego niepokoju – dawaj czas na oswojenie się w nowej sytuacji. Bądź czytelny w swojej mimice i okazywaniu emocji, nazywaj co czujesz w danej sytuacji.

 • Mów prostym, zrozumiałym językiem, unikaj metafor, słów i zwrotów mogących mieć podwójne znaczenie. Jeśli masz kontakt z osobą niemówiącą albo mówiącą słabo – nie bój się używać alternatywnych sposobów komunikowania się, stosuj obrazki, zdjęcia czy piktogramy jako wsparcie twoich słów. Ucz niemówiące lub słabo mówiące osoby z autyzmem używać obrazków i innych sposobów do komunikowania się.

 • Osoby z autyzmem mają problemy z rozumieniem otaczających je rzeczywistości – staraj się zapowiadać co się ma wydarzyć, stosuj plany, zapisuj kolejność zdarzeń

 

 

Niepubliczna Szkoła

Podstawowa Specjalna

"Ukryty Dar"

w Dębicy