Organ prowadzący:

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

ul. Tuwima 1/31 39-200 Dębica

NIP: 872-240-75-54R REGON: 180987587 KRS: 0000464313

Od września 2018 roku rozpoczęła działalność Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Ukryty Dar". Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu Ukryty Dar.

 

Trwa nabór uczniów do klasy I. Nauczanie będzie odbywać się w klasach od I- VIII.

 

Do szkoły przyjmowane są dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. Szkoła ma wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Budynek jest zmodernizowany, wyposażony w nowoczesne pomoce dydaktyczne, a klasy dostosowane do potrzeb dzieci. W naszej szkole dziecko traktowane jest indywidualnie. Posiada odpowiednią ilość czasu na wykonanie zadania. 

 

W naszej pracy stosujemy różnorodne techniki terapeutyczne. Wiodącą metodą jest Stosowana Analiza Zachowania. Jej głównym celem jest rozwijanie umiejętności ze wszystkich sfer rozwoju dziecka. Edukacja jest przeplatana nauką  zabawy z rówieśnikami rozwijającą u naszych uczniów interakcje społeczne. Osiąganie wysokich efektów w pracy terapeutycznej jest rezultatem przestrzegania podstawowych zasad:

  • zasada małych kroków,
  • zasada stopniowania trudności,
  • zasada stopniowania wzmocnień.

Zapewniamy pomoc edukacyjno-terapeutyczną dostosowaną indywidualnie do każdego ucznia uczęszczającego do naszej placówki, oraz opiekę terapeutyczną dla środowiska domowego podopiecznych.  

 

 

 

Niepubliczna Szkoła

Podstawowa Specjalna

"Ukryty Dar"

w Dębicy