Organ prowadzący:

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

ul. Tuwima 1/31 39-200 Dębica

NIP: 872-240-75-54R REGON: 180987587 KRS: 0000464313

KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Ukryty Dar" w Dębicy

ul. Strażacka 5, 39-200 Dębica

Tel. + 48 883 422 023

e-mail: nsps.ukrytydar@gmail.com

 

  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Jakub Brotoń,

tel. +48600279968,

mail: jakub@broton.pl

 

  1. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie:

  • Obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego,

  • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

  • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  1. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

  2. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowaniu, oraz w uzasadnionych prawem przypadkach usunięciu danych osobowych

  3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

  4. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

 

 

Niepubliczna Szkoła

Podstawowa Specjalna

"Ukryty Dar"

w Dębicy