Niepubliczna Szkoła

Podstawowa Specjalna

"Ukryty Dar"

w Dębicy

mgr Dorota Czaja

              Dyrektor Szkoły, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

 

mgr Małgorzata Czyżowska-Marszał

              nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wychowawca klasy IIa

 

Ewelina Stelmach

              nauczyciel, oligofrenopedagog, wychowawca klasy VIa

 

mgr Magdalena Nalepa

              nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wychowawca klasy Ib + IIc

 

s. mgr Renata Grabiec

              nauczyciel religii

 

Gabriela Zając

              nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy Ia + IIb

 

mgr Teresa Malata

              nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

 

mgr Anna Sędłak-Golba

              nauczyciel wspomagający, logopeda

 

 

 

 

 

Organ prowadzący:

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

ul. Tuwima 1/31 39-200 Dębica

NIP: 872-240-75-54R REGON: 180987587 KRS: 0000464313