Organ prowadzący:

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

ul. Tuwima 1/31 39-200 Dębica

NIP: 872-240-75-54R REGON: 180987587 KRS: 0000464313

mgr Kinga Mozgowiec

              Dyrektor Szkoły, 

 

mgr Małgorzata Czyżowska-Marszał

              nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wychowawca klasy IIa

 

Ewelina Stelmach

              nauczyciel, oligofrenopedagog, wychowawca klasy VIa

 

s. mgr Renata Grabiec

              nauczyciel religii

 

Gabriela Zając

              nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy Ia + IIb

 

mgr Teresa Malata

              nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

 

mgr Anna Sędłak-Golba

              nauczyciel wspomagający, logopeda

 

 

 

 

Niepubliczna Szkoła

Podstawowa Specjalna

"Ukryty Dar"

w Dębicy