Niepubliczna Szkoła

Podstawowa Specjalna

"Ukryty Dar"

w Dębicy

mgr Dorota Czaja

              Dyrektor Szkoły, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

 

mgr Małgorzata Czyżowska-Marszał

              nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wychowawca klasy Ia

 

Ewelina Stelmach

              nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wychowawca klasy Ib

 

mgr Elżbieta Mertin

              nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wychowawca klasy IIa

 

mgr Magdalena Nalepa

              nauczyciel, oligofrenopedagog, wychowawca klasy Va

 

s. mgr Renata Grabiec

              nauczyciel religii

 

Gabriela Wójcik

              nauczyciel wspomagający, nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Teresa Malata

              nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

 

mgr Martyna Górecka

              asystent nauczyciela, stażysta

 

mgr Anna Sędłak-Golba

              logopeda

 

 

 

 

 

Organ prowadzący:

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

ul. Tuwima 1/31 39-200 Dębica

NIP: 872-240-75-54R REGON: 180987587 KRS: 0000464313