Organ prowadzący:

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

ul. Tuwima 1/31 39-200 Dębica

NIP: 872-240-75-54R REGON: 180987587 KRS: 0000464313

Zgodnie z procedurą rekrutacji opartych na zapisach statutowych NSPS "Ukryty Dar" w Dębicy, zapisy Uczniów do naszej Szkoły są prowadzone przez cały rok:

 • pierwszy etap edukacyjny (klasy 1-3), dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 • na drugi etap edukacyjny (klasy 4-8), dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną.

 

Uczniom i Rodzicom zapewniamy:

 • fachową opiekę od godziny 7.30 – 15.00

 • zindywidualizowaną pracę w mało licznych klasach (do 4 osób)

 • wysoki poziom nauczania realizowany przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno-terapeutyczną

 • realizację ciekawych zajęć edukacyjnych rozwijających umiejętności Uczniów i dostosowanych do i indywidualnych potrzeb kształcenia i możliwości dziecka

 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne oparte na nagradzaniu i motywowaniu do działania

 • alternatywną formę komunikacji zastępczej opartej na modelu PECS

 • poza podstawową oferta edukacyjną, możliwość wszechstronnego rozwoju uzdolnień, zainteresowań i pasji dziecka w ramach różnego rodzaju kółek zainteresowań.

 

Szczególną uwagę zwracamy na komunikację, niezależne funkcjonowanie oraz spokojne zachowanie Uczniów. Nasze działania terapeutyczne opieramy na zasadach Stosowanej Analizy Zachowań, jest to metoda o 100-letniej tradycji opartej na dowodach naukowych i wysokiej efektywności.

 

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 • wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

 

Powyższe dokumenty można złożyć drogą mailową na adres: sekretariat@nsps-ukrytydar.pl lub osobiście w siedzibie Szkoły, od poniedziałku do środy, po wcześniejszym umówieniu się dzwoniąc na numer telefonu 695 392 127.

  

Wniosek do pobrania.

 

 

Czekamy na Was!

 

 

Niepubliczna Szkoła

Podstawowa Specjalna

"Ukryty Dar"

w Dębicy